Bloeyen­dael Bulletin

BULLETIN maart 2023

 • 2023…!
 • Takken slepen
 • De kers
 • Hanami Matsuri
 • Dirigent op de bok
 • Het Beheerplan
 • Waar blijft ons groene afval?
 • Buren: Sandwijck

Het volledige bulletin kunt u hier lezen (PDF)

————————————————————————————–

BULLETIN november 2022

 • We hebben u gemist!
 • Symbionten
 • De walnoot + Liefde uit je linkerschoen
 • Een nieuwsgierige autodidact
 • Bloeyendael 2050
 • Park Voorveldse Polder
 • Na(t)zomerhooien

Het volledige bulletin kunt u hier lezen (PDF)

————————————————————————————–

BULLETIN juli 2022

 • Seizoen der vieringen
 • De parkbeheerders
 • In een rijtuigie
 • Een betrokken stadsbewoner
 • De appel
 • Jeugd, liefde en verleiding
 • Dikrandtonderzwam

Het volledige bulletin kunt u hier lezen (PDF)

————————————————————————————–

BULLETIN maart 2022

 • Bloeyendael leeft
 • Troostrijk
 • De zwarte els Dwaallichtjes
 • Allardsoog
 • Steenmarters op bezoek
 • Waar blijft de wilde eend?
 • Sneeuwklokjes, een witte gloed
 • Stormschade

Het volledige bulletin kunt u hier lezen (PDF)

————————————————————————————–

BULLETIN november 2021

 • Over kleuren
 • Nieuwe amfibieënpoel
 • De hazelaar (Corylus avellana)
 • De Bron van Connla
 • Van Bolivia tot bootcamp
 • Veldwerk
 • Nieuwe wandelgids en app
 • De iepenziekte.

Het volledige bulletin kunt u hier lezen (PDF)

————————————————————————————–

BULLETIN juli 2021

 • Actie, actie, actie …
 • Telling watervogels
 • T-shirts voor vrijwilligers en enquête
 • Portret van een blij mens
 • De wilg, boom van het mysterie
 • Vleermuiskasten-inspectie

Het volledige bulletin kunt u hier lezen (PDF)

————————————————————————————–

BULLETIN maart 2021

 • Bloeyendael, samenspel
 • Even voorstellen
 • Broeiende broedhopen
 • “Interesse en respect voor de natuur’
 • De vlier en het vliermoedertje
 • Wateroverlast en winterpret

Het volledige bulletin kunt u hier lezen (PDF)

————————————————————————————–

BULLETIN november 2020

 • Nieuw en ook weer niet (meer)…
 • De berk
 • Natuurvriendelijke oever
 • ‘Niet zo maar een parkje’
 • Stilte wordt de nieuwe schaarste
 • De berk, godin van de poort
 • Nieuws

Het volledige bulletin kunt u hier lezen (PDF)

————————————————————————————————

BULLETIN juli 2020

 • Nature is hot
 • Hooien op 1,5 meter
 • Topdrukte in het park
 • Een romantisch hoekje
 • ‘Prachtig stukje Utrecht’
 • De meidoorn
 • We noemen ons de knipp-ploeg
 • De nieuwe voorzitter

Het volledige bulletin kunt u hier lezen (PDF)

————————————————————————————————

BULLETIN maart 2020

 • Vrijwilligerswerk bij Bloeyendael
 • De beuk (Fagus sylvatica)
 • “Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend”
 • Nieuwe bomen: een verrassing
 • De meerkoet
 • Vos op (be)zoek

Het volledige bulletin kunt u hier lezen (PDF)

———————————————————————————————-

BULLETIN november 2019

 • Van Hoofddijk tot Oostbroekselaan
 • Zomereik
 • De kracht van de eik
 • Communicatie, duurzaamheid, natuur (interview)
 • Hoe Azolla filiculoides verdween uit Bloeyendael
 • Hommels tellen
 • Mossen in Bloeyendael

Het volledige bulletin kunt u hier lezen (PDF)

———————————————————————————————-

BULLETIN juli 2019

 • Geen rode loper
 • De tankwal
 • Op bezoek in het Máximapark
 • ‘Ik hou van spannende mensen’ (interview)
 • Opgescheept met Azolla filiculoides
 • Te hooi en te gras

Het volledige bulletin kunt u hier lezen (PDF)

———————————————————————————————

BULLETIN maart 2019

 • Eerste vuurwerkvrij bord in Bloeyendael onthuld
 • Nieuw leven in het stormgat
 • Baggervrij
 • Ik ben een fladderaar, een dromer (interview)
 • Historie in beeld
 • Fort de Bilt
 • In memoriam Ger Londo

Het volledige bulletin kunt u hier lezen (PDF)


BULLETIN NOVEMBER 2018

 • Ecokathedraal
 • Operatie “bagger”
 • Onze BOA
 • Een veelzijdige ICT-er (interview)
 • Zichtlijn en horizon
 • Juffers en libellen
 • Bankzaken

Het volledige bulletin kunt u hier lezen (PDF)


BULLETIN JULI 2018

 • Herstelplan schade door storm-vloed
 • Nieuw leven in en om het park
 • Rondleiding Sandwijck
 • Jongens van de Anthoniestraat (interview)
 • Grote beurt amphibieënpoel
 • Honden aan de lijn

Het volledige bulletin kunt u hier lezen. (PDF)

————————————————————————————————

BULLETIN MAART 2018

 • Aan tafel!
 • Storm-vloed in park
 • Klein Haaksbergen
 • Afscheid man met grote verdiensten (interview)
 • Document vol ambitie
 • Essentaksterfte

Het volledige bulletin kunt u hier lezen. (PDF)

————————————————————————————————

BULLETIN NOVEMBER 2017

 • Op de knieën
 • Rivierkreeften in Bloeyendael
 • Het ene doen en het andere niet laten (interview)
 • Partir c’est mourir un peu
 • Ten strijde
 • Hesjes

Het volledige bulletin kunt u hier lezen. (PDF)

———————————————————————————————-

BULLETIN JULI 2017

 • Kleuren die van doekjes spatten
 • Vrijwilligers in het zonnetje
 • “Ik moet geduld hebben, veel geduld” (interview)
 • Broedsucces
 • Hoop doet leven
 • Nieuwe themawandelgids

Het volledige bulletin kunt u hier lezen. (PDF)

———————————————————————————————–

BULLETIN MAART 2017

 • Van knuppels naar vlonders
 • Toekomstplannen
 • Parkpoëzie
 • “Ik sta in dienst van de opdrachtgever” (interview)
 • Waar zijn de egels gebleven?
 • A27/A12 Ring Utrecht

Het volledige bulletin kunt u hier lezen. (PDF)

———————————————————————————————–
BULLETIN NOVEMBER 2016

 • Opening Park de Sterren
 • Kunstklas in Park
 • Blako’s en boa’s
 • Een park met een schoolpleinregeling (interview)
 • Welkom in Bloeyendael
 • Een rommelige schoonmaak
 • De hoornaar

Het volledige bulletin kunt u hier lezen. (PDF)

———————————————————————————————–

BULLETIN JUNI 2016

 • Bezoek aan de heemtuin van Malden
 • Bijenhotels
 • De nieuwe voorzitter (interview)
 • Excursie eetbare planten
 • Acties rondom overlast
 • Kano-overstapplaats
 • Eieren in de broedhoop

Het volledige bulletin kunt u hier lezen. (PDF)

———————————————————————————————–

BULLETIN MAART 2016

 • Nieuw park bij De Sterren
 • “Het is goed te merken dat jullie er zijn” (interview)
 • Nieuwe coördinator parkbeheer bereidt zich voor
 • Stormschade in Bloeyendael
 • Vernieuwde website
 • Randverschijnselen
 • UItnodiging

Het volledige bulletin kunt u hier lezen. (PDF)

———————————————————————————————

BULLETIN NOVEMBER 2015

 • Een constructieve samenwerking (interview)
 • Uitstapje
 • Bomenexcursie
 • Mensen die van natuur en wanten weten (interview)
 • Interview met donateur
 • Paddenstoelenexcursie
 • ‘Ik ben een echte natuurjongen’ (interview)
 • Studiemiddag over overlast
 • Boommarter

Het volledige bulletin kunt u hier lezen. (PDF)

———————————————————————————————

BULLETIN JUNI 2105

 • Jublileumreceptie met decoratie
 • Het logo
 • Verstoring
 • De historische wortels
 • Van blokhut tot Bloeyendael Binnen
 • Baggeren
 • Excursie stinzenplanten

Het volledige bulletin kunt u HIER lezen. (PDF)

——————————————————————————————–
BULLETIN MAART 2015

 • 25 jaar Bloeyendael
 • Het ontwerp
 • De Stichting
 • Beheer en betekenis
 • Bloeyendaeltjes
 • Boomexcursie
 • De Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het volledige bulletin kunt u HIER lezen. (PDF)

——————————————————————————————-

BULLETIN NOVEMBER 2014

 • Nasleep diefstal
 • Verlanden en schonen van watergangen
 • Interview Dirk Meerkerk
 • Libellen- en mossenexcursie
 • Nieuwe bruggen

Het volledige bulletin kunt u HIER lezen. (PDF)

——————————————————————————————-

BULLETIN JULI 2014

 • Scharrelkids
 • Introductie van driehoeksmosselen in fortgracht
 • Opening De Sterren
 • Burenpraat: Interview met Marleen Stoker
 • Uitvlieger: slechtvalken en sperwers
 • Nieuwe penningmeester

Het volledige bulletin kunt u HIER lezen. (PDF)

——————————————————————————————-

BULLETIN MAART 2014

 • Herstel paden
 • Takkenril Galileilaan
 • Hardlopers
 • 2013: een slecht broedjaar
 • Presentatie veldgids in paviljoen

Het volledige bulletin kunt u HIER lezen. (PDF)

——————————————————————————————–

BULLETIN NOVEMBER 2013

 • Nieuwe buren
 • Inspraak bij nieuw bestemmingsplan deels gehonoreerd
 • Paddenstoelen en excursie
 • De wildakker
 • Wateroverlast in Bloeyendael

Het volledige bulletin kunt u HIER lezen. (PDF)

———————————————————————————————

BULLETIN JULI 2013

 • Over de brug
 • Geen gelijk en toch een afscheiding
 • Zwaar werk op de wildakker
 • Excursies in het park
 • Nieuw bestemmingsplan
  • Plan Oostbroekselaan Zuid/eerste deel

Het volledige bulletin kunt u HIER lezen. (PDF)

——————————————————————————————–

BULLETIN MAART 2013

 • Rietvelden in Bloeyendael
 • Stichting Bloeyendael in beroep bij rechter
 • Katjes nader bekeken
 • Stoelendans
 • Wandelaars met viervoeters
 • Nieuw parkmeubilair

Het volledige bulletin kunt u HIER lezen. (PDF)

——————————————————————————————–

BULLETIN NOVEMBER 2012

 • Stichting noodgedwongen naar rechter
 • Heemtuin open tijdens lunch
 • Faunapassage
 • Nieuw bos
 • Wandelaars passanten
 • Deens bezoek

Het volledige bulletin kunt u HIER lezen. (PDF)

——————————————————————————————–

BULLETIN ZOMER 2012

 • Plannen voor het oude provincieterrein
 • Evert boven Bloeyendael
 • De lunchwandelaar
 • Nieuwe penningmeester

Het volledige bulletin kunt u HIER lezen. (PDF)

——————————————————————————————–

BULLETIN MAART 2012

 • Nestkasten in Bloeyendael
 • Even voorstellen: Roeland Gulikers
 • Hessingstaete laatste bedrijf
 • Plannen voor het provincieterrein
 • Houtopstand aan het einde Oostbroekselaan
 • Goudvink
 • Rietvelden in Bloeyendael
 • Bestuurswisseling
 • Donateursactie succesvol

Het volledige bulletin kunt u HIER lezen. (PDF)

——————————————————————————————–

BULLETIN NOVEMBER 2011

 • De haas (Lepus europaeus)
 • Het paviljoen
 • Plannen voor het provincieterrein
 • De Ferrari van de stichting: alias de bandwierser
 • Oranjetipje in Bloeyendael
 • Nieuwe secretaris

Het volledige bulletin kunt u HIER lezen. (PDF)

——————————————————————————————–

BULLETIN JULI 2011

 • Onrustige plannen voor provinciekavel
 • Geslaagde Dag van het Park
 • Nieuwe wandelgids
 • Provincie heeft nog geen plannen met nieuwe tuin
 • Hessingstaete
 • Bijzonder bezoek aan Bloeyendael-Binnen
 • De Rode eekhoorn
 • Zweefvliegen in Bloeyendael

Het volledige bulletin kunt HIER lezen. (PDF)

——————————————————————————————–

BULLETIN MAART 2011

 • Twintig jaar Bloeyendael is ene enorme prestatie
 • Voorjaarshelmbloem of holwortel
 • Provinciehuis verkocht
 • Bereikbaarheid van Bloeyendael
 • Hessingstaete
 • Meer dan 50 soorten bladmossen

Het volledige bulletin kunt HIER lezen. (PDF)

——————————————————————————————–

BULLETIN NOVEMBER 2010

 • In memoriam Rebekke Hartman-Habers
 • Provinciekavel
 • Paddenstoelen in Bloeyendael
 • Het schoonhouden van het park
 • Bloeyendael bijdragen beter bekeken
 • Nieuwe bruggetjes
 • Bestuurswisselingen
 • Hessingstaete

Het volledige bulletin kunt HIER lezen. (PDF)

——————————————————————————————–

BULLETIN JULI 2010

 • Hessingstaete
 • De dag van park Bloeyendael op 30 mei
 • De heemtuin en het Dotterbloem-verbond
 • De pinksterbloem, echte koekoeksbloem en rietorchis
 • Bestemmingsplan en provinciekavel
 • Bord bij paddenpoel geplaatst

Het volledige bulletin kunt HIER lezen. (PDF)

——————————————————————————————–

BULLETIN MAART 2010

 • Hessing kaapt naam van Park Bloeyendael
 • IJsvogels houden niet van ijs
 • Bloeyendael: acculaadstation voor stadsbewoners
 • Dag van het Aprk 2010
 • Toekomst provincieterrein
 • De wildakker van Bloeyendael

Het volledige bulletin kunt HIER lezen. (PDF)

——————————————————————————————–

BULLETIN NOVEMBER 2009

 • Meer snelwegen?
 • Nieuwe wethouder bezoekt Bloeyendael
 • Kreeftengang
 • Verhuizing provincie naar Fortisgebouw
 • Zonneoven
 • Natuurpark Bloeyendael: een park voor de natuur
 • Amfibieënpopulatie in het park

Het volledige bulletin kunt HIER lezen. (PDF)

——————————————————————————————–

BULLETIN JULI 2009

 • Dag van het park 2009
 • Bewonersactie Merkesstraat
 • Geslaagde voorjaarsreceptie
 • De paddenpoel

Het volledige bulletin kunt  u HIER  lezen. (PDF)

——————————————————————————————–

BULLETIN MAART 2009

 • Waterlinieweg wordt echte snelweg
 • Winterweer en overleving van insecten
 • Bestuurswisselingen
 • Plasdras en orchideeënlandje
 • Nieuw voetpad tussen van Goghlaan en Pythagoraslaan
 • Honden in het park

——————————————————————————————–

BULLETIN NOVEMBER 2008

 • Plan bebouwing ‘groene zee’ ingetrokken
 • In memoriam: Frans van der Hulst
 • Van padstelling tot padopenstelling
 • Waar komt de naam Park Bloeyendael vandaan?
 • Waterschapsverkiezingen komen er aan
 • Bladval in de herst
 • Mycorrhiza

——————————————————————————————–

BULLETIN JULI 2008

 • Pad naar Bloeyendael
 • Stoelendans
 • Dag van het Park op 25 mei 2008: 3de jaar op rij
 • Pad langs de Ridderschapsvaart
 • De Grote Ratelaar
 • Stippelmotten
 • De bruine winterjuffer

——————————————————————————————–

BULLETIN MAART 2008

 • Welkom aan Wim Loos, de nieuwe secretaris
 • Contacten met bedrijven
 • Fortis en provincie denken na
 • Kinderdagverblijf in Rijnsweerd Noord?
 • Dunnen van de rij grauwe abelen
 • Vrijwilliger in beeld: Eke Wielstra
 • De slechtvalk
 • Stinseflora in Bloeyendael

——————————————————————————————–

BULLETIN JANUARI/FEBRUARI 2008

 • Opgewekt het nieuwe jaar in
 • Bijzonder planten en dieren van Bloeyendael: de rode rivierkreeft
 • Baggeren in Bloeyendael
 • Interview met Jan Weggemans, ex-voorzitter Stichting Bloeyendael
 • Ambtenaar Milieu van de provincie Utrecht gaat uit baggeren
 • De dwergmuis (Micromis minutus)
 • Knuppelbrug in de heemtuin vernieuwd
 • Januaristormen deden bomen sneuvelen

——————————————————————————————–

BULLETIN NOVEMBER 2007

 • Bloeyendael weer op orde
 • Vrijwilliger in Beeld: Laurens van Leeuwen
 • Baggeren in Bloeyendael
 • Natte zomer 2007
 • Foutparkeerders
 • Dick Bruna 80 jaar
 • Bankjes en overlast
 • Waterhoen
 • Afplaggen orchideeëngrasland

——————————————————————————————–

BULLETIN JULI 2007

 • Een zomers voorjaar
 • Afscheid van Jan Weggemans
 • Wild parkeren
 • Glazen kantoorgebouw
 • Gewone vogelmelk
 • Cursus gidsen in Bloeyendael
 • Bloeyendael door  veel mensen (her)ontdekt op Dag van het Park
 • De paardebloem: nu ook in Bloeyendael

——————————————————————————————–

BULLETIN NOVEMBER 2006

 • Park Bloeyendael wordt niet gekocht door provincie Utrecht
 • Baggeren in het voorjaar 2006 niet goed uitgevoerd
 • Grondbeleid in Utrecht
 • Vrijwilliger in beeld: Carla Salet
 • Een goede buur is beter dan een verre vriend
 • Varia
 • Maaibeheer en ecologie
 • Activiteiten liepen weer gesmeerd in de eerste helft van 2006

——————————————————————————————–

BULLETIN JAN/FEB 2007

 • Opgewekt het nieuwe jaar in
 • De rode rivierkreeft
 • Baggeren in Bloeyendael
 • Interview met Jan Weggemans, ex-voorzitter
 • Ambtenaar Milieu van de provincie Utrecht gaat uit baggereb
 • De dwergmuis
 • Knuppelbrug in de heemtuin vernieuwd
 • Januaristromen deden bomen sneuvelen

—————————————————————————————-

BULLETIN DECEMBER 2005 / JANUARI 2006

 • Plannen voor 2006
 • De dienst Stadsbeheer is niet meer, leve de dienst Stadswerken
 • Andere gezichten bij de dienst Stadswerken
 • Varia
 • Fluitend hooien in de midzomer van 2005

——————————————————————————————–

BULLETIN JUNI/JULI  2005

 • Hoe moet het met de bomen in de toekomst?
 • Luxe flats in het groen?
 • Reorganisatie van de dienst Stadsbeheer
 • Offerhausweg krijgt deze zomer een fleurig aanzien
 • Vandalisme
 • Varia
 • Open zondagen en educatieve projecten

——————————————————————————————–

BULLETIN JUNI/JULI 2004

 • Poen voor groen en niet andersom
 • Jaarprogramma 2004
 • Scholenproject met basisschool USV groot succes
 • Overlijden Frans van Loenhout
 • Graanakker ingezaaid met lupine
 • Baggerwerkzaamheden stagneren deels
 • Hoogbouw in Utrecht-Oost
 • Plan voor herbeplanting bomen Offerhausweg in de inspraak

——————————————————————————————–

BULLETIN MEI/JUNI 2003

 • Bezuinigingen op beheer van het openbare gebied in Utrecht-Oost?
 • Slechtvalk wil nestelen bij Fortis
 • Jaarprogramma 2003 had goede start
 • Overleg Stichting Bloeyendael met directeur Koops van dienst Stadsbeheer
 • Steile wand in Bloeyendael
 • De wildakker
 • Heggenschaar op stok
 • Varia
 • Open dagen in activiteitencentrum Bloeyendael Binnen

——————————————————————————————–

BULLETIN DECEMBER 2002 / JANUARI 2003

 • Bezuinigingen op groen in Bloeyendael
 • Jaarprogramma 2002 weer geheel gerealiseerd
 • Veel stormschade in november
 • Activiteiten in de omgeving
 • Gemeente in actie in Voorveldse Polder
 • Illegale vervuiler stort bagger in Bloeyendael
 • Varia

——————————————————————————————–

BULLETIN NOVEMBER 1997

 • Blokhut in Bloeyendael door brand verwoest
 • Baggerwerk schiet niet op
 • Nieuw hellingbos groeit goed
 • Graanakker weer opnieuw ingezaaid
 • HOV schampt langs Park Bloeyendael
 • Herstel stenen muur provinciekantoor
 • Hooiactiviteiten in 1997 volgens programma voltooid
 • Nieuw stadspark bij FC Utrecht-stadion?

——————————————————————————————–

BULLETIN AUGUSTUS/SEPTEMBER 1996 

 • HOV buslijn dreigt Bloeyendael te vernielen
 • Zomerhooien weer met grote inzet gerealiseerd
 • AMEV haalt gevangenishek om VSB-tuin weg
 • Project inventarisatie natuurwaarden gestart
 • Verbouwing van blokhut
 • Na 1996 nog 20 jaar AMEV-milieuprijs?
 • Baggerwerken
 • Contact met onze donateurs

——————————————————————————————–

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...