Stichting Bloeyen­dael

Doel
Bestuur
Beleid
Jaarverslag 2021
Privacybeleid

Doel
In 1990 wordt de Stichting opgericht. Meer hierover vindt u hier. Bij de oprichting worden de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • behoud van het groen in het noordelijke en oostelijke deel van de stad, in het bijzonder het natuurpark Bloeyendael, de Oostbroekselaan en het daar gelegen volkstuincomplex.
  • tegengaan van de aantasting van de recreatieve en ecologische waarde van deze gebieden en een goed beheer van deze gebieden.

De Stichting Bloeyendael wil de natuur in het park en omgeving beschermen. Dit gebeurt door het organiseren van vrijwilligerswerk (in samenwerking met de gemeente), door het informeren van de bevolking over het park en door belangenbehartiging. De stichting werkt in het algemeen belang en de organisatie wordt bestuurd door vrijwilligers. Via een periodiek bulletin wordt verslag gedaan van de activiteiten.

Bestuur
Stichting Bloeyendael wordt bestuurd door onbezoldigde bestuurders. Bestuursleden ontvangen geen vaste onkostenvergoeding.
Het bestuur is als volgt samengesteld:

VoorzitterPiet van Ommeren >voorzitter@bloeyendael.nl
SecretarisIneke Steinhauer >info@bloeyendael.nl
PenningmeesterTon van Alphen >penningmeester@bloeyendael.nl
Coördinator beheer parkHans Schriever > 
ParkbeheerderDaniel van Heusden > beheer@bloeyendael.nl
   
ErelidJan Weggemans 
AdviseurTheo de Ronde 

Beleid
Het beleid van Stichting Bloeyendael is afgeleid van het doel dat de stichting zich heeft gesteld bij de oprichting in 1990: het behoud van het groen in het noordelijk en oostelijk deel van de stad Utrecht, het tegengaan van aantasting van deze gebieden en het bevorderen van een goed beheer. Dit is met name toegespitst op het Natuurpark Bloeyendael, maar de stichting zet zich ook in  voor omliggende groengebieden in.

Natuurpark Bloeyendael is openbaar en ligt op grond van de gemeente Utrecht. De gemeente heeft het park in 1975/1976 aangelegd als een park voor natuurbeleving van verschillende landschapstypen op kleine schaal. In het park wisselen graslanden af met bosranden en vijvers en zijn gradiënten toegepast van hoog naar laag, van nat naar droog en van open naar besloten. De stichting streeft ernaar het park in die opzet zorgvuldig te beheren en verder te ontwikkelen.

Voor het beheer van het park is de inzet van de gemeente essentieel. De stichting werkt dan ook nauw samen met de dienst stadswerken, in het bijzonder het wijkteam Oost.

Verdere details zijn in het onderstaande document uitgewerkt:
Beheerplan 2023

Jaarverslag 2021

Het jaar 2021 was ‘het 2e jaar van corona’, maar ook het jaar van betrokken vrijwilligers (onze reguliere vrijwilligers, het educatie team, de communicatie vrijwilliger en de vrijwilligerscoördinator), van beheersplan ontwikkeling en van mooie subsidies. Het onderhoudswerk kon worden uitgevoerd, en de communicatie en educatie en voorlichting kregen verder vorm.

Dank iedereen voor de inzet en bijdragen!

Al dit werk was niet mogelijk geweest zonder de subsidiegevers en de goede samenwerking met de gemeente Utrecht; dank aan hen ook.

Voor het hele jaarverslag, klik >hier.

Privacybeleid
Het privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Bloeyendael verwerkt van haar vrijwilligers en donateurs. Indien je vrijwilliger of donateur wordt van Stichting Bloeyendael, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Het volledige privacydocument kunt u >hier lezen. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...