Privacybeleid

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Bloeyendael verwerkt van haar vrijwilligers en donateurs. Indien je vrijwilliger of donateur wordt van Stichting Bloeyendael, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Bloeyendael, Archimedeslaan 1 Utrecht, 06-4500 5700, KvK nummer 41184551.
De functionaris donateurbeheer is bereikbaar via info@bloeyendael.nl.

2. Welke gegevens verwerkt Stichting Bloeyendael en voor welk doel?
2.1   In het kader van deelname als vrijwilliger of donateur worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a)    Voor- en achternaam
b)    Adresgegevens eventueel postadres
c)    Telefoonnummer, e-mailadres, en bankrekeningnummer (indien donateur)
d)    Geboortedatum

2.2   Stichting Bloeyendael verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)     Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor uitnodigingen voor en contact over werkzaamheden in het park, uitnodigingen voor excursies en voor de vrijwilligersdag, en aankondiging van de jaarlijkse incasso.
b)    Naam en adresgegevens worden gebruikt voor het versturen/bezorgen van het bulletin.
c)     Naam en bankrekeningnummer (van donateurs) worden gebruikt om donaties te innen.
d)    Geboortedatum (en indien aanwezig naam en geboortedatum partner) van donateurs is een vereiste voor de fiscale aftrekbaarheid van giften.

3. Bewaartermijnen
Stichting Bloeyendael verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je vrijwilligerslidmaatschap of donateurschap tot maximaal drie jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.
De geboortedatum en naam van eventuele partner worden alleen bewaard i.v.m. de voorschriften voor fiscale aftrekbaarheid tijdens de duur van de overeenkomst periodieke gift.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stichting Bloeyendael passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1    Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stichting Bloeyendael je persoonsgegevens verwerkt of
je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de secretaris info@bloeyendael.nl

5.2    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de secretaris info@bloeyendael.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...